Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện, cho phép người ủy quyền giao quyền hạn của mình cho người được ủy quyền để thực hiện một số việc nhất định. Giấy ủy quyền có thể được lập bằng văn bản hoặc viết tay, tùy theo yêu cầu của các bên và quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Người ủy quyền không có khả năng hoặc điều kiện để thực hiện công việc mà mình cần làm, ví dụ như bận, ốm, đi công tác, ở xa, …
 • Người ủy quyền muốn giao phó công việc cho người khác để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức, …
 • Người ủy quyền muốn tận dụng kinh nghiệm, chuyên môn, uy tín của người được ủy quyền để thực hiện công việc một cách hiệu quả, chính xác, …

Giấy ủy quyền có thể được lập cho các đối tượng khác nhau, như người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, … Tùy theo mục đích và nội dung của giấy ủy quyền, có thể có các loại giấy ủy quyền khác nhau, như giấy ủy quyền nhận tiền, giấy ủy quyền đất đai, giấy ủy quyền giải quyết công việc, …

Mẫu giấy ủy quyền xe máy mới nhất 2024

Để giúp bạn có thể lập giấy ủy quyền xe máy một cách dễ dàng và nhanh chóng, chúng tôi xin giới thiệu 10 mẫu giấy ủy quyền xe máy mới nhất 2024, được cập nhật theo quy định của pháp luật hiện hành. Bạn có thể tải về, sửa đổi và in ra các mẫu giấy ủy quyền xe máy này theo nhu cầu của mình.

Giấy ủy quyền xe máy viết tay là một loại giấy ủy quyền đơn giản và thông dụng nhất, không cần phải công chứng hay xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Giấy ủy quyền xe máy viết tay thường được dùng trong các trường hợp không yêu cầu quá nghiêm ngặt về hình thức và nội dung của giấy ủy quyền, như ủy quyền sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng ký, đăng kiểm, sang tên, chuyển nhượng, … xe máy.

Mẫu giấy ủy quyền xe máy viết tay như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN XE MÁY

Tôi là: ………, sinh ngày …….., CMND/CCCD số: …………, do Công an tỉnh …….cấp ngày ………., địa chỉ thường trú: …………………..

Tôi xin ủy quyền cho: ……………., sinh ngày ………………., CMND/CCCD số: …………….., do Công an tỉnh ……. cấp ngày ………….., địa chỉ thường trú: ………………………………

Nội dung ủy quyền như sau:

Đại diện tôi sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng ký, đăng kiểm, sang tên, chuyển nhượng, … xe máy Honda Wave, biển số: 10A-123.45, số khung: ABCDEFGH, số máy: 12345678, màu xanh, do tôi là chủ sở hữu.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày …………… đến ngày …………..

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã ủy quyền. Tôi xin yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan tôn trọng và hỗ trợ người được ủy quyền thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

……….., ngày ……….. tháng ………… năm ……….

Người ủy quyền                   Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)

Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền xe máy

Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền xe máy là khoảng thời gian mà giấy ủy quyền có giá trị pháp lý và có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến xe máy. Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền xe máy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

 • Thời gian ủy quyền: Đây là thời gian mà người ủy quyền và người được ủy quyền thống nhất để thực hiện nội dung ủy quyền. Thời gian ủy quyền phải được ghi rõ trong giấy ủy quyền, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thời gian ủy quyền không được vượt quá 36 tháng, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
 • Thời gian cấp giấy ủy quyền: Đây là thời gian mà giấy ủy quyền được lập ra và ký kết bởi người ủy quyền và người được ủy quyền. Thời gian cấp giấy ủy quyền phải được ghi rõ trong giấy ủy quyền, bao gồm ngày, tháng, năm và địa điểm. Thời gian cấp giấy ủy quyền không được sớm hơn hoặc trễ hơn thời gian ủy quyền.
 • Thời gian hết hạn giấy ủy quyền: Đây là thời gian mà giấy ủy quyền mất hiệu lực và không thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến xe máy. Thời gian hết hạn giấy ủy quyền có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
  • Hết thời gian ủy quyền: Khi thời gian ủy quyền đã đến hạn, giấy ủy quyền tự động mất hiệu lực, trừ trường hợp có sự gia hạn bằng văn bản của người ủy quyền và người được ủy quyền.
  • Hủy bỏ giấy ủy quyền: Khi người ủy quyền hoặc người được ủy quyền có ý muốn chấm dứt giấy ủy quyền trước thời hạn, họ phải thông báo bằng văn bản cho bên kia và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Giấy ủy quyền sẽ mất hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo hủy bỏ.
  • Mất điều kiện ủy quyền: Khi người ủy quyền hoặc người được ủy quyền mất đi một trong các điều kiện để ủy quyền, như mất năng lực hành vi dân sự, mất quyền sử dụng xe máy, mất tích, chết, … giấy ủy quyền sẽ mất hiệu lực kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Do đó, khi lập và sử dụng giấy ủy quyền xe máy, bạn cần chú ý đến thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền, để đảm bảo rằng giấy ủy quyền có giá trị pháp lý và được công nhận bởi các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Viết giấy ủy quyền viết tay đúng pháp luật

Giấy ủy quyền viết tay là một loại giấy ủy quyền đơn giản và tiện lợi, không cần phải công chứng hay xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, để viết giấy ủy quyền viết tay đúng pháp luật, bạn cần tuân thủ một số quy tắc sau:

 • Giấy ủy quyền viết tay phải được viết bằng mực đen hoặc xanh, không được sử dụng bút chì, bút màu, bút bi xóa được, …
 • Giấy ủy quyền viết tay phải được viết rõ ràng, không được viết tắt, không được sửa chữa, gạch bỏ, …
 • Giấy ủy quyền viết tay phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết, như tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại của người ủy quyền và người được ủy quyền; nội dung, thời hạn, địa điểm ủy quyền; …
 • Giấy ủy quyền viết tay phải được ký tên và ghi rõ họ tên của người ủy quyền và người được ủy quyền. Nếu người ủy quyền hoặc người được ủy quyền không biết viết, có thể ký dấu hoặc để lại dấu vân tay, nhưng phải có sự chứng kiến của ít nhất hai người khác, và ghi rõ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD/hộ chiếu của những người chứng kiến.
 • Giấy ủy quyền viết tay phải được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Nếu giấy ủy quyền liên quan đến một cơ quan, tổ chức nào đó, có thể lập thêm một bản để nộp cho cơ quan, tổ chức đó.

Lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền xe máy

Giấy ủy quyền xe máy là một văn bản pháp lý quan trọng, liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người ủy quyền và người được ủy quyền. Do đó, khi sử dụng giấy ủy quyền xe máy, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lập theo quy định của pháp luật, không được vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lập theo ý muốn tự do và chân thành của người ủy quyền và người được ủy quyền, không được ép buộc, lừa dối, gian lận, …
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lập trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến xe máy, không được lập sau khi đã thực hiện các giao dịch đó.
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lập đúng nội dung ủy quyền, không được ủy quyền quá mức hoặc không đúng với thực tế.
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lập đúng thời hạn ủy quyền, không được ủy quyền quá lâu hoặc không xác định thời hạn.
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lập đúng đối tượng ủy quyền, không được ủy quyền cho người không có năng lực hành vi dân sự, người không có quyền sử dụng xe máy, người không đáng tin cậy, …
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được lưu giữ cẩn thận, không được làm mất, hư hỏng, biến đổi, …
 • Giấy ủy quyền xe máy phải được thực hiện đúng nội dung ủy quyền, không được lạm dụng, sai trái, gây hại cho người ủy quyền, người được ủy quyền hoặc bên thứ ba.

Đó là những lưu ý quan trọng khi viết và sử dụng giấy ủy quyền xe máy mà bạn cần biết. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thể lập giấy ủy quyền xe máy một cách chính xác và hiệu quả.

Như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý độc giả tìm hiểu về giấy uỷ quyền và mẫu giấy uỷ quyền, để xem thêm nhiều tin tức hấp dẫn hãy ghé thăm https://vinfastauto.com/vn_vi  ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *