Biển số xe Bắc Ninh đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bắc Ninh được quy định có ký hiệu mã số đầu là 99

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bắc Ninh

Biển số xe máy Bắc Ninh
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Bắc Ninh 99G1 – xxx.xx
Thị xã Từ Sơn 99B1 – xxx.xx
Huyện Tiên Du 99C1 – xxx.xx
Huyện Yên Phong 99D1 – xxx.xx
Huyện Quế Võ 99E1 – xxx.xx
Huyện Thuận Thành 99F1 – xxx.xx
Huyện Gia Bình 99H1 – xxx.xx
Huyện Lương Tài 99K1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bắc Ninh và các khu vực thuộc Bắc Ninh. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 99 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *