Biển số xe Cà Mau đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Cà Mau được quy định có ký hiệu mã số đầu là 69

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Cà Mau

Biển số xe máy Cà Mau
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Cà Mau 69B1/C1 – xxx.xx
Huyện Thới Bình 69D1 – xxx.xx
Huyện Cái Nước 69E1 – xxx.xx
Huyện Đầm Dơi 69F1 – xxx.xx
Huyện U Minh 69H1 – xxx.xx
Huyện Phú Tân 69K1 – xxx.xx
Huyện Ngọc Hiển 69L1 – xxx.xx
Huyện Năm Căn 69M1 – xxx.xx
Huyện Trần Văn Thời 69N1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Cà Mau và các khu vực thuộc Cà Mau. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 69 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *