Biển số xe Đắk Lắk đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Đắk Lắk được quy định có ký hiệu mã số đầu là 47

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Đắk Lắk

Biển số xe Đắk Lắk
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Buôn Ma Thuột 47B1/B2 – xxx.xx
Thị xã Buôn Hồ 47C1 – xxx.xx
Huyện Ea H’leo 47D1 – xxx.xx
Huyện Krông Năng 47E1 – xxx.xx
Huyện EaKar 47F1 – xxx.xx
Huyện M’Đrắk 47G1 – xxx.xx
Huyện Cư M’gar 47H1 – xxx.xx
Huyện Krông Bông 47K1 – xxx.xx
Huyện Krông Ana 47L1 – xxx.xx
Huyện Krông Pắk 47M1 – xxx.xx
Huyện Lắk 47N1 – xxx.xx
Huyện Ea Súp 47P1 – xxx.xx
Huyện Buôn Đôn 47S1 – xxx.xx
Huyện Cư Kuin 47T1 – xxx.xx
Huyện Krông Búk 47U1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Đắk Lắk và các khu vực thuộc Đắk Lắk. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 47 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *