Biển số xe Hà Giang đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hà Giang được quy định có ký hiệu mã số đầu là 23

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hà Giang

Biển số xe máy Hà Giang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Hà Giang 23B1 – xxx.xx
Huyện Bắc Quang 23D1 – xxx.xx
Huyện Quang Bình 23E1 – xxx.xx
Huyện Hoàng Su Phì 23F1 – xxx.xx
Huyện Xín Mần 23G1 – xxx.xx
Huyện Vị Xuyên 23H1 – xxx.xx
Huyện Bắc Mê 23K1 – xxx.xx
Huyện Mèo Vạc 23P1 – xxx.xx
Huyện Đồng Văn 23N1 – xxx.xx
Huyện Yên Minh 23M1 – xxx.xx
Huyện Quản Bạ 23L1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hà Giang và các khu vực thuộc Hà Giang. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 23 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *