Biển số xe Thái Nguyên đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Thái Nguyên được quy định có ký hiệu mã số đầu là 20

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Thái Nguyên

TÊN VÙNG MÃ BIỂN SỐ XE
Thị xã Phổ Yên 20-H1
Thành phố Thái Nguyên 20-B1/B2
Thành phố Sông Công 20-B1/B2
Huyện Đồng Hỷ 20-B1/B2
Huyện Định Hoá 20-C1
Huyện Đại Từ 20-F1
Huyện Võ Nhai 20-D1
Huyện Phú Lương 20-E1
Huyện Phú Bình 20-G1

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Thái Nguyên và các khu vực thuộc Thái Nguyên. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 20 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *