Biển số xe Yên Bái đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Yên Bái được quy định có ký hiệu mã số đầu là 21

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Yên Bái

Biển số xe máy Yên Bái
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Yên Bái 21B1/B2 – xxx.xx
Huyện Lục Yên 21C1 – xxx.xx
Huyện Yên Bình 21D1 – xxx.xx
Huyện Trấn Yên 21F1 – xxx.xx
Thị xã Nghĩa Lộ 21K1 – xxx.xx
Huyện Mù Cang Chải 21G1 – xxx.xx
Huyện Trạm Tấu 21K1 – xxx.xx
Huyện Văn Chấn 21H1 – xxx.xx
Huyện Văn Yên 21E1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Yên Bái và các khu vực thuộc Yên Bái. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 21 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *